Konsten att ha koll på företagets IT-investeringar


iTotus hjälper företag och organisationer att bättre dra nytta av sina IT-investeringar. Detta oavsett om det handlar om att synliggöra behoven, att prioritera och implementera lösningar eller att se över befintliga system och leverantörer. Vi har många års erfarenhet av IT från flera olika branscher och har alltid Era kunder i fokus.

I en av mina tidigare roller, som ansvarig för IT-driften hos ett svenskt topp-100 bolag, ifrågasatte jag ofta orimligheten med den mycket varierande kvalitén på de konsulter vi köpte in.

Det saknades en tydlig koppling mellan kundens värdering av konsultinsatserna och efterföljande debitering.

Notera att det inte enbart handlade om oskäliga debiteringar, utan även om konsulter vars insatser helt klart underdebiterades.

När man som vi, lever av att sälja konsulttjänster, är det viktigt att lyssna på kundens bedömning av den nytta vi tillför. Den dag vi debiterar mer än för den nytta kunden upplever, kommer vi tappa både uppdrag och förtroende hos våra kunder.

För att överleva som konsultbolag måste vi vara experter på att lyssna på Dig som kund, och verifiera att vi uppfattat Ditt företags behov. Samtidigt måste vi göra vårt yttersta för att Ni ska bli nöjda med hela vår leverans, oavsett uppdragets art.Jacob Christensen
IT-expert & rådgivare