Vi hjälper dig syna ditt företags IT-satsningar och -behov - [Kontakta iTotus]
*

Bollplank och IT-stöd

En tjänst för Dig som känner dig lite osäker kring val av IT lösningar, lämpligast prioritering, innehållet i offerter från dina leverantörer, rimligheten i dina befintliga IT-kostnader etc.

Passar oavsett om du är Småföretagare eller IT-chef i en större organisation.
Ingen fråga är för liten eller dum!

*

Revision, Uppföljning & Behovsinventering

En tjänst för Dig som vill verifiera att företagets IT-investeringar faktiskt håller måttet. Får ditt företag vad ni betalar för? Är rutinerna optimala? Är Systemen tillräckligt driftsäkra? Får verksamheten vad de behöver? Är ni rätt licensierade eller betalar ni idag för licenser som inte används?

Vi hjälper dig med allt ifrån enskilda granskningar till en total översyn av hela IT-områden och levererar ett bra underlag för kommande leverantörs- och/eller verksamhetsförhandlingar.

*

Utbildning & Användarstöd

En tjänst för Dig som vill tillhandahålla en anpassad utbildning för företagets personal, utan krav på tidigare kompetensnivå och med fokus på den IT-Infrastruktur ni använder.

Vi kan tillhandahålla utbildningar inom många olika områden, och självklart skräddarsyr vi den så att den passar både Personal och Budget.
*

Ledning vid Förändringsarbete

En tjänst för Dig som vill ha god kontroll vid införandet av en större eller mindre förändring i ditt företags IT-miljö eller IT-organisation.

Vi bistår med den projektledning Du behöver vid Införande av nya System eller Processer, Optimering av er Infrastruktur, Utbyte av en befintlig IT-leverantör, Upphandling av IT-drift eller motsvarande.

*

Teknisk Kompetens

Behöver Du tekniska spetskompetens inom ett specifikt IT-område, men har svårt att hitta rätt teknisk resurs?

Har vi själva inte den kompetens du efterfrågar kan vi via vårt breda kontaktnät hjälpa dig att hitta exakt den konsult/resurs du behöver.