Vi har Projektledare med mer än 15 års erfarenhet av klientplattformar - [Kontakta iTotus]

Våra Erfarenheter

Här presenterar vi några av våra samlade erfarenheter.
Kontakta iTotus så berättar vi gärna mer.

* Klientplattform
* Ansvar för IT-drift
Projektledare vid Utveckling & Utrullning av ny klientmiljö för 2.500 användare.


Chef för IT-driften hos Svenskt topp 100 företag.

* Outsourcing
* Förändringsprocess
Teknikansvarig vid upphandling av extern drift till större svenskt bolag.


Tagit fram och infört gällande Change-process hos ett rikstäckande företag.

* Utbildningar
* Företagsfusion
Skräddarsydd utbildning för koncern med kontor i hela Norden.


Delprojektledare med fokus på IT-drift vid genomförande av företagsfusion.





Nästa