Våra 5 viktiga ledord

När man tillhandahåller konsulttjänster inom IT är det självklart viktigt att följa trender och teknisk utveckling, men än viktigare är det att verkligen förstå sina kunders behov.

 - "Det är först när vi verkligen förstått Kundens behov, som vi kan börja leverera även kundupplevd nytta. 
Genom att fokusera på kundens behov och den faktiska nytta vi tillför, kommer våra kunder vara nöjda även på längre sikt."

För att säkerställa att våra konsulter alltid har fokus på kundnytta, har vi beslutat om fem ledord som ska gälla vid insatser hos våra kunder.
Nytta
"Det handlar inte om att få, det handlar om vad vi kan ge" Fokusera alltid på Kundens Behov och den Nytta du tillför. Nyttan är det värde som skapas hos våra kunder som följd av det du levererar.
Enkelhet
"En vandring på tusen mil börjar alltid med ett steg"
Håll det alltid Enkelt. Det blir sällan bättre med komplexa lösningar.
Kompetens
"vis är den med förmåga att tänka annorlunda idag än igår"
Bemanna med rätt Kompetens, och komplettera alltid vid behov.
Uppföljning
"det som känns som slutet är ofta början"
Följ alltid upp kundens upplevelse av din insats. Löpande såväl som långsiktigt.
Ifrågasätt
Våga alltid ifrågasätta om något inte känns rätt! Ifrågasätt också dina egna rekommendationer utifrån Nytta, Enkelhet och Kompetens.
När man tillhandahåller konsulttjänster inom IT är det viktigt att följa både trender och teknisk utveckling. Än viktigare är det att verkligen sätta sig in i och förstå Kundens behov.

- Det är först när vi verkligen förstått Kundens behov, som vi kan börja leverera även Kundupplevd Kundnytta.Jacob Christensen
IT-expert & rådgivare