Projektportal spar tid och underlättar kommunikation

Varje år genomför CISV massor av läger och projekt. Gemensamt för dessa är att barn och unga ges möjlighet att lära sig mer om olika kulturer, samarbeta och ha roligt tillsammans med andra, träffa nya vänner och utveckla sig själva som världsmedborgare.

Inför varje internationell aktivitet sätts en projektgrupp, av både erfarna och oerfarna medlemmar, samman. Deras uppgift är bland annat att hitta lägergård, söka sponsorer och fondmedel, inskaffa nödvändigt material, sätta ihop en matsedel, bemanna med kökspersonal, värva familjer som kan hjälpa till med hämtning och lämning av deltagare vid ankomst och avresa, säkerställa tillgång till IT-utrustning och Internet, se till att iordningställande och städning av lägergården utförs, att det finns möjlighet att förmedla information till deltagarnas familjer under lägret, att information om lägret sprids i media samt mycket mer därtill.

För CISV Håbo som ideell lokalförening, utan egentliga resurser att själva genomföra projekt av denna storlek mer än ca vart tredje år, och där våra ideellt arbetande projektdeltagare ofta saknar tidigare erfarenhet av att både förbereda och genomföra den här typen av projekt, blir det naturligtvis extra viktigt med en plats där vi kan bevara och återanvända resultatet av våra medlemmars stora arbetsinsatser.

Portalen, som tagits fram av iTotus, hjälper oss att undvika att, vart tredje år, "uppfinna hjulet på nytt", men också att underlätta det löpande behovet av informationsspridningen mellan oss som arrangerande förening, genomförandeprojektets deltagare, samt lägerdeltagarna och deras anhöriga världen över.

Ragna Hellblom
Ordförande CISV Håbo