Våra fasta IT-kostnader sänktes med hela 20%

Läraskolan har en lugn och strukturerad miljö där vi aktivt verkar för att göra eleverna både trygga och empatiska. Arbetsro, struktur och trygghet är tre viktiga faktorer för god inlärning. Genom att stimulera barnens alla sinnen, och blanda teori med praktik, tror vi att våra elever får bästa möjliga grund för framgångsrika studier.

Innan årsskiftet 2012/13 bad vi iTotus om hjälp med att se över delar av vår IT-miljö. Några av våra IT-system var rätt kostsamma och kändes inte heller helt moderna. De har på ett föredömligt sätt lyssnat på oss, satt sig in i våra behov, kommit med konkreta förslag på förändringar samt hjälpt oss med övergången till vår nyare, modernare och för oss mer funktionella IT-miljö.

Vi räknar med att redan under 2013 kunna räkna hem hela projektkostnaden. Totalt resulterade projektet i en sänkning av våra årliga fasta IT-kostnader med hela 20%, pengar som istället kan läggas på viktigare områden i skolans verksamhet.

Lili-Ann Öhlund Green
Rektor på Läraskolan