Minimerad IT-kostnad utan avkall på kvalitet


Företag världen över plöjer ner ofattbara belopp för möjligheten att kunna kommunicera med sina anställda, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra. Men det är många som har börjat få upp ögonen för de många moln-tjänster som finns att tillgå.

Moln-förtagen förutsätter att deras kunder själva hanterar sina datorer och Internet-förbindelser för att kunna deras tjänster, men den stora vinsten för kunden är att moln-företaget i sin tur ansvarar för att deras moln-tjänst finns tillgänglig när kunden behöver den. Självklart finns det fortfarande risk för störningar, men leverantören tar fulla ansvaret för installationer, uppdateringar, säkerhets-kopiering etc utan att göra avkall på utlovad tillgänglighet.

För småföretagare innebär moln-tjänster en möjlighet att etablera och bedriva sin egen verksamhet utan en massa investeringar i tid och pengar. Det som tidigare gynnade större och mer etablerade företag har nu blivit en konkurrensfördel för småföretagare. Men även om tjänsterna blir allt bättre kan det fortfarande vara besvärligt både att hitta rätt tjänst och att därefter anpassa den för det egna företaget.

Vi har på iTotus många års erfarenhet av IT-lösningar för allt ifrån globala och rikstäckande företag till föreningar och lokala små-företag. Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer om hur just Ni kan minimera era IT-kostnader utan att göra avkall på kvalitet! Jacob Christensen
IT-expert & rådgivare